Naslovnica Putovanje sa Nesanicom

“Panonnica” ljepotica Tuzle

Tuzla je jedini grad u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u centru grada.Kada se, prije nekoliko miliona godina, Panonsko more povlačilo sa velikog dijela evropskog tla, ispod Tuzle je ostavilo milione tona naslaga kamene soli i slane vode. Zahvaljujući ovom prirodnom bogatstvu, a uz podršku domaćih stručnjaka, slana voda je izvučena na površinu i 2003. godine pretvorena u Panonsko jezero I, a 2008. godine izgrađeno je i Panonski jezero II. Također krenuli su i radovi na izgradnji slanih slapova na sjevernoj strani kompleksa. U septembru 2012. godine otvoreno je i treće po redu panonsko jezero, manjeg kapaciteta od prethodna dva, ali i dalje spremno da ugosti oko 2500 kupača dnevno. Kombinovano tri Panonska jezera i slani slapovi, odnosno kompleks Panonskih jezera, može da ugosti oko 17.000 gostiju dnevno. Kompleks Panonskih jezera sa svojom turističkom djelatnošću (atraktivnost, čistoća vode i okoliša, dobra i jeftina usluga, lokacija, veliki broj posjetilaca) presudno je uticao na donošenje odluke o nagradi Općini Tuzla u izboru za najbolji turističku grad u BiH – Zlatna ruža za prošle tri sezone kao i nagrade Zlatna Ugostiteljska Kruna (idejno rješenje Arheološkog Parka-Neolitsko sojeničko Naselje-Panonsko jezero) u kategoriji posebnog njegovanja odnosa prema tradicionalnim kulturno-istorijskim vrijednostima BiH.